"Voor uw onbezorgd avondje uit!"

Corné van Beek

  Nevenfuncties Corné van Beek

  1995 - 2017 Voorzitter Oranjevereniging Wilhelmina Wijk en Aalburg
  Organiseren feestweek rondom Koninginnedag en vanaf 1998 t/m 2004 organisatie dodenherdenking in Wijk en Aalburg

  1999 - 2010 Penningmeester Overkoepelend Oranje Comité
  (samenwerkingsverband tussen alle Oranjeverenigingen in de gemeente Aalburg ten behoeve van de organisatie van de 5-jaarlijkse optocht ter ere van de 5 mei viering)
  1-5-2004 - 01-01-2013 Penningmeester Toneelvereniging 't Centrum
  2005 - heden Voorzitter/ mede oprichter Stichting 4-5 mei Wijk en Aalburg
  2008 - heden Voorzitter Toneelvereniging 't Centrum
  2009 - 2013 Secretaris MR OBS Henri Dunant school Wijk en Aalburg  
  2013 - 2014 Voorzitter MR OBS Henri Dunant school Wijk en Aalburg  
  2011 - 2012 Bestuurslid Vereniging voor Gezamenlijk Onderwijs voor Alle Gezindten (GOAG)
  2012 - 2017 Secretaris Vereniging voor Gezamenlijk Onderwijs voor Alle Gezindten (GOAG)
  2013 - 2014 Secretaris GMR Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena
  2014 - heden Redactie lid clubblad WZV Trident
  2015 - heden Secretaris Ondernemersvereniging Heusden Vesting
  2015 - heden Voorzitter Wedstrijdcommissie WZV Trident
  2016 - 2020 Penningmeester WK Splash team Zuid (jeugdzeilen)
  25-11-2022 - heden Secretaris wzv Trident Wijk en Aalburg