"Meer dan 50 jaar actief"

Nevenfuncties Corné van Beek

1995 - 2017 Voorzitter Oranjevereniging Wilhelmina Wijk en Aalburg
Organiseren feestweek rondom Koninginnedag en vanaf 1998 t/m 2004 organisatie dodenherdenking in Wijk en Aalburg

1999 - 2010 Penningmeester Overkoepelend Oranje Comité
(samenwerkingsverband tussen alle Oranjeverenigingen in de gemeente Aalburg ten behoeve van de organisatie van de 5-jaarlijkse optocht ter ere van de 5 mei viering)
1-5-2004 - 01-01-2013 Penningmeester Toneelvereniging 't Centrum
2005 - heden Voorzitter/ mede oprichter Stichting 4-5 mei Wijk en Aalburg
2008 - heden Voorzitter Toneelvereniging 't Centrum
2009 - 2013 Secretaris MR OBS Henri Dunant school Wijk en Aalburg  
2013 - 2014 Voorzitter MR OBS Henri Dunant school Wijk en Aalburg  
2011 - 2012 Bestuurslid Vereniging voor Gezamenlijk Onderwijs voor Alle Gezindten (GOAG)
2012 - 2017 Secretaris Vereniging voor Gezamenlijk Onderwijs voor Alle Gezindten (GOAG)
2013 - 2014 Secretaris GMR Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena
2014 - heden Redactie lid clubblad WZV Trident
2015 - heden Secretaris Ondernemersvereniging Heusden Vesting
2015 - heden Voorzitter Wedstrijdcommissie WZV Trident
2016 - 2020 Penningmeester WK Splash team Zuid (jeugdzeilen)
2018 - heden Mede-organisator Pinkstervertier, in samenwerking met Gorinchem en Woudrichem een 2 daags zeilevenement