"Voor uw onbezorgd avondje uit!"

Afscheid bestuursleden

  Toneelvereniging ’t Centrum Sprang-Capelle neemt afscheid van gewaardeerde bestuursleden.

  Tijdens onze laatste ledenvergadering waren Francien Bergmans en Huib Snijders aftredend, beide wilde hun taken graag overdragen aan een “jongere” generatie.
  31 jaar trouwe dienst waren hier aan vooraf gegaan.

  We zijn allen zeer blij en erkentelijk dat ze beide jarenlang zeer actief bezig zijn geweest voor de vereniging en zijn dan ook van mening dat de toneelvereniging mede dankzij hun geheel vrijwillige medewerking zeker niet zou zijn zoals ze nu is. 

  Beide hebben aangegeven dat zij nog wel graag actief lid willen blijven van de vereniging en wij hopen dan ook dat wij nog vele jaren van hun gezelschap en hun wijsheid mogen genieten.

  De vereniging is beide zeer veel dank verschuldigd, bij deze!