"Al 55 jaar actief"

1972 In een andere wereld

  In een andere wereld

  • Schrijver: Johan Blaaser
  • Regie: Sip Ramsteijn

  Jaarlijkse uitvoering

  Op zaterdag 19 februari 1972 gaf Fanfare Euterpe uit ’s Gravenmoer haar jaarlijkse uitvoering voor donateurs en andere belangstellenden in het Dorpshuis. Voor de pauze verzorgde Euterpe het muzikale gedeelte en na de pauze voerde ’t Centrum “In een andere wereld” van Johan Blaaser Sr. op. Dit was een blijspel in 3 bedrijven.

  Muziekstukken

  Deze avond begon met een tiental door Fanfare Euterpe gespeelde muziekstukken waarna het blijspel volgde. Het werd een lange zit voor de toeschouwers. De toegang voor leden en donateurs was gratis, voor de overige belangstellenden gold een entreeprijs van fl. 2,50. Ditzelfde stuk werd op 21 en 27 januari al twee keer uitgevoerd in Cultureel Centrum Zidewinde.

  Recensie

  In een klein krantenberichtje kunnen we lezen dat, met succes, het toneelstuk “In een andere wereld” opgevoerd werd en dat de tweede maal in Zidewinde ruim 400 toe-schouwers in de zaal zaten. Dit stuk telde elf rollen, zeven acteurs en vier actrices. Maar liefst vier medewer-kenden droegen de naam Ramsteijn. Ook de oprichters Albert Smids, Wim de Bie en Francien Merkx-Brand hadden weer een groot aandeel in deze opvoeringen. De toneelaan-kleding bij deze gelegenheid was van Fa. J. van Iersel te ’s Gravenmoer.

  Inhoud toneelstuk

  De wrijvingen tussen twee uit totaal verschillende milieus afkomstige com-pagnons vormen de basis. Het stuk speelt zich af in het kantoor van de familie Van Runten. Emiel van Runten, eigenaar van een porselein fabriek, heeft grote financiële problemen. Een faillisse-ment dreigt. Ten einde raad gaat hij in zee met ene heer Koopman, die door een erfenis rijk geworden is. Een gezellig type, die zijn intrek neemt in huize Van Runten. De botsing tussen 'volks' en 'bekakt' leidt tot tal van hilarische momenten.