"Voor uw onbezorgd avondje uit!"

1976 Engel in nood

  Engel in nood

  • Schrijver: Max Andrea
  • Regie: Sip Ramsteijn

  Avondje lachen

  Ook in 1976 bleef regisseur Sip Ramsteijn trouw aan zijn opzet om de bezoekers van de uitvoeringen van ’t Centrum een avondje lachen voor te schotelen. Ditmaal werd het blijspel “Engel in nood” uitgevoerd. Naast de vertrouwde namen van o.a. Wim de Bie, Francien Merkx-Brand en Albert Smids bevolkten vijf leden van de familie Ramsteijn het toneel. De geschiedenis leert ons dat dit de laatste keer was dat Sip Ramsteijn de regie had over zijn toneelspelende familieleden en de andere acteurs van ’t Centrum.

  Erg stil in 1977 en 1978

  Hierna werd het erg stil rond toneelver-eniging ’t Centrum. Er werd een paar jaar niet gespeeld en er waren geen uitvoeringen. Het bleek voor de samensteller en schrijver van dit boek een moeizame en weinig succes-volle opdracht om te achterhalen wat de werkelijke reden was voor dit interbellum op het gebied van toneeluitvoeringen.

  Inhoud toneelstuk

  U wordt geconfronteerd met de familie Engel, die de populaire televisie kwis “Wie wint de Pot” heeft gewonnen. Maar de begrijpelijke feeststemming wordt al gauw getemperd wanneer de belasting zijn deel en meer dan dat op komt eisen en doordat zijn directeur, nu deze geld ruikt, mijnheer Engel opeens als zijn beste vriend ziet. De stemming wordt er beslist niet beter op wanneer een inbreker op de prijzen afkomt en zeker niet door al dat gemopper van Opa, die vindt dat heel dat televisie gedoe maar nep is.