"Al 55 jaar actief"

1981 Mag ik u voorstellen

  Mag ik u voorstellen

  • Schrijver: Jay Tobies
  • Regie: Theo Gelsing

  Zeer lovend

  Al vrij snel daarna, op 31 januari 1981 volgde weer een uitvoering. Ditmaal werd gekozen voor een stuk van de Engelse auteur Jay Tobies in een vertaling van Derk de Vries. De titel van dit stuk: ”Mag ik u voorstellen”, een klucht in drie bedrijven, onder de regie van de inmiddels vertrouwde en bekende Theo Gelsing.

  2 Maal volle bak

  Het decor was van Bert van Dongen, Huib Snijders en de firma Heurter, een plaatselijk schildersbedrijf terwijl Mary van der Mast het geluid en de belichting voor zijn rekening nam. Een tweede opvoering van dit stuk volgde op 8 februari voor “mensen die bij de première teleurgesteld moesten worden”. Men mag er dus rustig van uitgaan dat dit ook voor de tweede maal een volle bak opleverde.

  Recensie

  Het verslag in de krant was zeer lovend en sprak van spelers die hun rol op bijna professionele manier vertolkten. Vooral Francien Brand en Wim de Bie schijnen die avond geschitterd te hebben.

  Inhoud toneelstuk

  Ben en Betty Blayne ontvangen een telegram met de mededeling: “Hun steenrijke oom komt enige dagen logeren”. Hoewel beiden met hun advocatenpraktijk maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, doen zij alles om de onbekende oom een royaal welkom te kunnen heten. Hiervoor worden vrienden en kennissen uitgenodigd en er wordt zelfs een butler gehuurd. Wanneer alles gereed is, volgt een tweede telegram dat “oom William” niet komt. Ben en Betty Blayne besluiten een ‘pseudo-oom’ te laten komen, en dat geeft een aantal komische verwikkelingen!

  Teleurstelling op 9 oktober

  Nog in hetzelfde jaar, op 9 oktober, zou het stuk ”Het hek van de dam” in Zidewinde gespeeld worden maar kon, volgens regisseur Theo Gelsing niet doorgaan vanwege ziekte van twee van de hoofdrolspelers. Maar om het publiek niet teleurgesteld naar huis te laten gaan werd besloten om voor de toeschouwers een quiz te organiseren. Dit bleek achteraf een experiment dat bij het publiek goed aansloeg.