"Bent u toe aan een avond lachen..."

1983 Over 12 dagen na ...

  Over 12 dagen na middernacht

  • Schrijver: Gerard Nielen
  • Regie: Theo Gelsing

  Onder lichte kritiek

  Bij ’t Centrum had men kennelijk de smaak te pakken van het in hoog tempo spelen van stukken want op 12 en 19 maart 1983 stond het gezelschap weer op de planken met “Over twaalf dagen na middernacht” van Gerard Nielen.

  Recensie

  Het verhaal in de krant is enerzijds zeer enthousiast maar heeft wel lichte kritiek op regisseur Theo Gelsing. Een ander krantenbericht vindt de “types” in het blijspel zo levensecht neergezet dat men in de zaal brulde van het lachen of ademloos luisterde en toekeek. Terecht zijn regisseur Theo Gelsing en de spelers er trots op dat na afloop alom te beluisteren was: “dit was nagenoeg prof-toneel”, aldus het krantenartikel.

  Inhoud toneelstuk

  Een in de plaatselijke dagbladen ge-plaatste mededeling, bedoeld als een 1 april grap, is aanleiding voor de makelaar Floris Appelman, om de bij hem logerende familieleden wat ge-williger te doen gedragen. Echter een van hen, Frits Strekkers, gebruikt eveneens deze 1 april grap, maar dan wel met geheel andere bedoe-lingen, zodat hier dwaze en komi-sche situaties uit ontstaan, die goede lessen blijken te zijn.