"Volgende uitvoering: 15, 20 en 22 februari 2025"

1994 Zilveruitjes en Augurken

  Zilveruitjes en Augurken

  • Schrijver: D.J.Eggengoor
  • Regie: Francien Bergmans

  Boerenklucht

  ’t Centrum speelde de klucht: ”Zilveruitjes en augurken”, wederom een stuk van D.J. Eggengoor. “Zo’n oudbakken citroencake krijg je niet zomaar de deur uit”. Dat meent Jeremia Zwanenpoel, gespeeld door Ad Dekkers. Hij doelt hier op zijn nicht Trui (Reiny Middelkoop), die voor hem het huishouden doet. Deze is bang dat de komst van de stadse ‘troel’ haar toekomst in gevaar brengt en probeert alles om haar weg te krijgen.

  Recensie

  In een klein krantenberichtje schrijft Nicole van Iersel dat het publiek ’t Centrum waardeert en dat het stuk met overtuiging gebracht werd. Reinie Middelkoop was die avond volgens Nicole “de ster van het veld” terwijl de volgende spelers ook een groot aandeel hadden in deze uit-voeringen: Ad Dekkers, Sjan Rozen-brand, Mario Hendriks, Jan de Vries, Antoinette Snijders, Herman Lank-haar en Huipie Ossenblok.

  Inhoud toneelstuk

  Trui Alebes ziet het wel zitten bij landbouwer weduwnaar Zwanenpoel, voor wie zij het huis-houden doet. Maar Zwanenpoel heeft het veel te druk met zijn camping, de popgroepen in de kantine en het zwembad. Dat zwembad vindt Trui maar een poel des verderfs en ze ziet al dat wufte gedoe maar met argusogen aan. Trui is als een furie als zij bemerkt dat hij zeer vriendschappelijke betrek-kingen onderhoudt met een jeugdige kampeerster Adele Piët, door lastertongen genoemd: Adele met de puntjes. Trui vermoedt wat tussen die twee en schakelt een zus met haar man in om “de waarheid” te ontdekken. Ze breken in, in de caravan van Adele en vinden er potjes met zilveruitjes en augurken. Zie je wel, had ze het niet gedacht. Adele snoept uitjes en augurken en de roddel ligt voor de hand. Die verwacht dus een kind! Maar Trui en zus Mina komen toch van een kouwe kermis thuis.